Belçika Mavisi

Belçika’ya ait olan ve en eski etçil sığır olma özelliğine sahip olan Belçika Mavisi Sığırı İngiliz Shorthorn ve Fransız Charolais ırklarının melezleştirilmesi ile meydana gelmiştir.

20. yy başlarında iki ırkın melezleştirilmesi ile oluşturulan bu ırka Belçika Mavisi adı verilmiştir.
1950 yılından sonra oldukça fazla bilinen bir ırk halini alan Belçika Mavisi sadece Belçika sınırları içerisinde 1.5 Milyondan fazla bir nüfusa sahiptir. Buda Belçika sığırı nüfusunun yarısına tekabül etmektedir.

Belçika mavisi başlangıçta hem süt verimi yüksek olsun hem de et verimi istenilen seviyede olsun diye yetiştirilen bir sığır cinsidir ancak son yıllarda süt veriminde yaşanan düşüş neticesinde genellikle et verimi için beslenilmektedir.

Görünüm Özelliği:

  • Belçika mavisinin renkleri beyaz, siyah-beyaz, mavi-beyaz şeklindedir.
  • İnce ve narin kemik yapısındadır.
  • Uysal ve sakin yapılıdır.
  • Buzağılarda hızlı büyüme ve erken gelişme.
  • Gelişmiş kas yapısı.
  • Çevre şartlarına uyumu iyidir.
  • Yüksek verim.

Verim Özelliği:

  • Canlı Ağırlık (12 aylık): Erkek: 1047 kg ; Dişi 816 kg
  • Canlı Ağırlık (24 aylık): Erkek: 1709 kg ; Dişi:1102 kg